top of page
IMG_20220617_140936.jpg

O SBCA

Cel, powód

  1. Działać jako współcześni ewangelizatorzy i cybermisjonarze na różnych kontynentach, korzystając z Internetu zgodnie z naukami Kościoła katolickiego

  2. Aby za wstawiennictwem błogosławionego Carlo Acutisa, naszego patrona i Najświętszej Maryi Panny, naszej Sancta, szerzyć miłość Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa na wszystkich bez względu na wyznanie, rasę, pochodzenie geograficzne, status społeczny i płeć za pośrednictwem wszelkich środków przekazu Dei Genetrix

  3. Wspierać powołanie w Kościele katolickim poprzez organizację szkoleń i innych wydarzeń związanych z promocją i rzecznictwem powołań

  4. Ustanowienie instytucji, ośrodków i struktur pokrewnych dla misji Kościoła Katolickiego i nabożeństwa do Błogosławionego Karola Acutisa i Najświętszej Maryi Panny

  5. Dokonać aktu miłosierdzia na rzecz ubogich, opuszczonych, bezdomnych, pozbawionych środków do życia, uwięzionych, sierot i ofiar społecznych niesprawiedliwości

bottom of page