top of page
Image by Z I
7 Sacraments_edited.png

Siedem sakramentów

Holy Trinity.jpg
Baptism_edited.png

Chrzest

Sakrament wtajemniczenia i poddania

Sakrament Chrztu jest początkiem podróży na całe życie jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. Niezależnie od tego, czy jesteśmy ochrzczeni jako niemowlę, czy dorośli, chrzest jest Kościołem  sposób na przyjęcie nas w świecie chrześcijańskim i urzeczywistnienie oczyszczenia i ciepłego uścisku Boga.

SAKRAMENT WPROWADZENIA

Communion_edited.png

eucharystia

Sakrament Centralnego Rytu Chrześcijańskiego Kultu

Katolicy wierzą, że Eucharystia, czyli komunia, jest zarówno ofiarą, jak i posiłkiem. Wierzymy w potężną obecność Jezusa, który złożył ofiarę za nasze grzechy. Wierzymy, że poprzez przeistoczenie  że gospodarzem, który spożywamy, jest Ciało i Krew Chrystusa, które karmią naszą duchowość i bliskość z naszym Bogiem i wiernym wyznawcą nie tylko w zwyczajach i tradycjach Kościoła, ale także poprzez Biblię. Dzielenie się i jedność Słowa Bożego stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

StainGlass_Confirmation-e1481821647771_e

Potwierdzenie

Sakrament Zaangażowania i Uczniostwa

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałego zaangażowania i pogłębianiem darów chrztu, jest częścią trzech sakramentów wtajemniczenia. Jest często uważany za związany z 7 darami Ducha Świętego. 

Małżeństwo

Sakrament służby i prokreacji

Matrimony_edited.png

Sakrament małżeństwa jest publicznym znakiem i deklaracją miłości i związku między mężem a żoną. Całkowite oddanie się za drugiego w jedności z Chrystusem. 

SAKRAMENT SŁUŻBY

Reconciliation

Pojednanie

Sakrament Uzdrowienia

Sakrament pojednania (znany również jako pokuta) składa się z trzech elementów 3C: nawrócenia, spowiedzi i celebracji. Odnajdujemy Boże bezwarunkowe przebaczenie, gdy przebaczamy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. 

SAKRAMENT UZDROWIENIA

Holy Trinity  and Mary_edited.jpg
Trinity symbol.jpg

 Święta Trójca

Holy Orders_edited.png
StainGlass_Anointing_edited.png

Święcenia

Sakrament Służby

Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo (rady ewangeliczne)

Sakrament święceń lub święceń, diakon, kapłan lub biskup wyświęcony ślubuje przewodzić  innych katolików, przynosząc im sakramenty, zwłaszcza Eucharystię. 

Namaszczenie chorych

Sakrament Uzdrowienia

Sakrament Namaszczenia Chorych, dawniej znany jako Ostatnie Namaszczenie lub Ostatnie Namaszczenie, to rytuał uzdrawiania odpowiedni nie tylko w przypadku choroby fizycznej, ale także psychicznej.

bottom of page