top of page
Image by Brian Kairuz

Misja i wizja SBCA

Ogólne i filozofia  Sprawozdania

Film Photography_edited_edited.jpg
Image by Mara Rivera

Ogólne zestawienie 

Każda osoba odzwierciedla Światło Boga

Ogólna filozofia

Każde stworzenie Boga jest wyjątkowe. Pan Bóg  jest wszechmocny, wszechobecny, wszechwiedzący, gdyż jest Trójcą Świętą i Mistrzem wszystkiego.

Misja

Pracować ramię w ramię z Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem poprzez wszelkie formy komunikacji, promując pokój i komunię ze sobą jako bracia i siostry bez względu na różnice

Wizja

Być misjonarzami wiary, bez granic, nawet wirtualnie, prowadzącymi życie z głęboką i ukrytą miłością do Boga i Jego Kościoła, Jeden katolicki i apostolski charakter

Image by Michael Rivera 🇵🇭
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page